Ngarobah huruf dina program Microsof WordCara ngarobah huruf tina leutik ka gede dina program Microsoft word
 • Buka heula program word
 • Terus klik Home 
 • Klik Menu Huruf Aa
 •  Sorot huruf anu rek digedekeun
 • Klik UPPERCASE
Conto :
Cara ngarobah huruf tina leutik ka gede dina program Microsoft word

Tingali saenggeus di klik :
CARA NGAROBAH HURUF TINA LEUTIK KA GEDE DINA PROGRAM MICROSOFT WORD
titenan gambar nu aya di handap

Ayeuna cara ngarobah huruf tina gede ka leutik dina program Microsoft word
 • Buka heula program word
 • Terus klik Home
 • Klik Menu Huruf Aa
 • Sorot huruf anu rek digedekeun
 • Klik lowercase

  Conto :CARA NGAROBAH HURUF TINA LEUTIK KA GEDE DINA  PROGRAM MICROSOFT WORD
  Tingal saenggeus di klik :
  Cara ngarobah huruf tina gede ka leutik dina program Microsoft word 
Titenan gambar nu aya di handap

 


Ayeuna cara nenden  huruf gede di harep alinea tina huruf leutik dina program Microsoft word

 • Buka heula program word
 • Terus klik Home
 • Klik Menu Huruf Aa  
 • Sorot huruf anu rek digedekeun 
 • Klik sentense case 


Conto :
cara nenden  huruf gede di harep alinea tina huruf leutik dina program
microsoft word
Tingal saenggeus di klik :

Cara nenden  huruf gede di harep alinea tina huruf leutik dina program
microsoft word
Titenan gambar di handap

Sakieu ti Sim kuring,  cobaan hiji-hiji der kadinyah.